جناب آقای دکترکرامت اله افراشی        

سمت:   معاون اجتماعی دانشگاه

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی برق و دانشجوی دکتری مهندسی برق گرایش قدرت

سوابق اجرایی:

- طراح در شرکت صنایع الکترونیک از سال 78 تا سال 80

- کنترل کیفی پروژه های صنایع الکترونیک از سال 80 تا سال 85

- مدیر پروژه های کیفیت شرکت صنایع الکترونیک از سال 80 تا سال 85

- عضو هیات مدیره تعاونی مسکن شرکت صنایع الکترونیک از سال 83 تا سال 85

- کارشناس طراحی تاسیسات در مدیریت فنی از سال 85 تا سال 86

- رییس اداره تاسیسات از سال 86 تا سال 89

- معاونت اجرایی در مدیریت فنی از سال 89تا سال 90

- قائم مقام مدیریت فنی از سال 90 تا سال 91

مدیر فنی توسعه منابع فیزیکی ، امور عمرانی و تجهیزاتی از سال 91 تا کنون 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-28 13:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ